Нашият инженерен отдел се състои от опитен екип от:

 • 11 строителни инженера
 • 5 високо квалифицирани технически чертожника

Използваният от нас софтуер за проектиране включва:

 • AutoCad
 • Advance Steel
 • IdeaStatica
 • Robot Structural Analysis
 • SolidWorks
 • За визуализиране:
 • Sketchup 
 • Revit
 • Lumion
 • 3D Max
 • Adobe Creative Cloud

.

Основните и най-често срещани стандарти са:

 • ЗАКОН за Устройството на Територията
 • НАРЕДБА № 4 за Обхват и Съдържание на Инвестиционните Проекти
 • Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
 • 2018 International Building Code
 • EN 1993 Design of steel structures
 • Australian Standard AS 4100-1998 Steel Structures
 • AS/NZS 1170.0:2002(4)  Structural Design Actions
 • GB 50017-2017   Code for design of steel structures, China
 • CSN EN 1011-2 Welding – Recommendations for welding of metallic materials Part 2: Arc welding of ferritic steels
 • EN ISO 14341: 2008 Welding consumables – Wire electrodes and weld deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels
 • ASCE 7-16  Minimum design loads for buildings and other structures
 • ANSI/AISC 360 16 Specification for structural steel buildings
 • ANSI/AWC NDS 2015 ETAG 001 Edition 1997 Guideline for ETA of metal anchor for use in concrete

.